Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2023

28.01.2023 Kingsrose og gruveplaner i Porsanger og Ballangen
27.02.2023 Ikke så enkelt? Om ulovlig vindkraft på Fosen


Til startsida

sveilund@online.no