Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2023

28.01.2023 Kingsrose og gruveplaner i Porsanger og Ballangen
10.02.2023 "Det grønne skiftet" - redning eller katastrofe?
27.02.2023 Ikke så enkelt? Om ulovlig vindkraft på Fosen
11.04.2023 Har Raudt mista perspektivet?
20.04.2023 Velkommen til Finnmarksvidda! Om planteregistrering. Blyttia.
03.06.2023 Trondarnes folkehøgskole 1973-2023 Minneord på 50-årsjubileum
04.06.2023 Stopp vindkraftplanene i Kvænangen Åpent brev til Ymber, Vissi og Ishavskraft
14.06.2023 Samisk arkivmateriale – verdt å ta vare på? Åpent brev til Arkivverket
28.06.2023 Mineralstrategi for forsterka rovdrift Kommentar til regjeringens mineralstrategi
28.06.2023 Mineralstrategien – forbetring eller forverring? Svar til næringsministeren
28.07.2023 Ingen gruvemotstand i Guovdageaidnu? Svar til Ságat
04.08.2023 Nord-Norge sett fra Arendal og Oslo Børs Kommentar til program for Nord-Norge-dagen i Arendalsuka
10.08.2023 Engangsregjering raserer engangsnatur
19.08.2023 Vet NVE hvor de er?
25,08,2o23 Stopp Kingsrose
01.09.2023 Hva skal vi leve av i Finnmark? Svar til Hammerfestordføreren
25.10.2023 Gruver i Porsanger, Norge og Verden, Lakselv 25.10.2023 Tekst til manus Presentasjon
30.10.2023 Luonddugáhtten Sámis – geaid ovddas? / Naturvern i Sápmi – for hvem? Presentasjon, Manustekst
30.10.2023 Guovdageaidnu-Áltáčázádat – Norgeshistorias største miljø- og samerettskamp Forelesning for vegviserstudenter på Sámi allaskuvla
01.11.2023 Har Nussir noe å melde? Innlegg på iFinnmarkdebatten
03.11.2023 Why do mining projects meet resistance – and what to do to it?
Tale eg ville ha holdt til deltakarane på Critical Minerals & Energy Investment Europe Conference and Exhibition.
11.11.2023 Nussir har ingenting å melde? Innlegg sendt iFinnmarkdebatten
07.12.2023 Taust fra Nussir – Taust fra media Innlegg sendt aviser og NRK


Til startsida

sveilund@online.no