Debattinnlegg sendt Finnmarken 23.12.2010

Skrålhalsen Støme

Står til, Oddvar Støme?

Vi spør fordi du i Finnmarken fredag 10. desember for fjartende gang sender hatefulle spyttklyser etter «skrålhalsane Hågensen i Alta og Lund i Kautokeino». Riktignok unnlater du å henge oss ut ved navn denne gangen, men det kan jo skyldes at du som de fleste av oss blir litt snillere rundt juletider.

Til din og lesernes orientering er det halvanna år siden vi slutta å svare deg. Siste gangen var da du vikarierte som ekko for din broder i ånden, Ottar Brox, og kalte herrene Hågensen og Lund for «brønnpissere». Av nyere dato er denne: «De farer med løgn og bedrag, og andre svinske utsegner og åtak på min person».

Undertegnede har stort sett holdt seg til saken, mens du har svart med frådende personangrep. Et av de mest typiske eksemplene på dette er et debattinnlegg du skrev for nøyaktig to år siden. Det var middels langt, men du klarte å klemme inn over ett dusin skjellsord og foraktfulle karakteristikker av oss og «sameaktivistane». Her er en liten bukett av språkblomstene dine: «ondskapens evangelium», «farlig propaganda», «eit glødande hat», «nazitida», «folkefiendtlige tendensar» osv, osv. Sistnevnte påstand passer forøvrig best på ditt eget utsagn i samme innlegg om at «dei vil ha oss til å tru at det finst eit spesielt folk som er samar». Du tilhører jo selv en uglesett minoritet i Norge, nemlig nynorskfolket.

Var det «skrålhalsar» du sa, Støme? Ut fra ovenstående og utallige lignende eksempler, mener vi at du suverent beholder den tittelen selv til odel og eie. Etter et titalls sleivspark i spaltene fra din side i det siste, begynner vi å bli ganske lei. Begge var naive nok til å tru at hvis vi ikke svarte, ville du gi deg etter ei stund. Der tok vi feil.

Tilbake til spørsmålet vårt i innledninga. Hva er det med deg, og hva vil du egentlig oppnå? Eller er det kun snakk om hevngjerrige ryggmargsreflekser? Det du bedriver minner i alle fall stygt om personforfølgelse, og slik oppførsel tyder på at man har problemer.

I så fall finnes det vel noen du kan søke hjelp hos.

Altså: Vi ønsker absolutt ingen oppmerksomhet fra deg, og vi håper at du tar dette hintet.

* Det siste innlegget ditt handler om reindrifta, som du helt tydelig har lagt for hat. Vi vil ikke her ta opp en lang diskusjon om hvem som har skylda for hva i denne næringa. Minner bare om at det verken er reindriftssamene eller Sametinget som styrer reindriftspolitikken her i landet, men derimot sentrale statsmyndigheter.

Forøvrig er det bare å konstatere at vi og du har stikk motsatt utgangspunkt. Vi ønsker at reindrifta og samisk kultur skal overleve, mens du og dine likesinna tydeligvis ønsker det motsatte.

Yngve Hågensen, Svein Lund


Fleire artiklar om samiske spørsmål
Til startsida

sveilund@online.no