Boklansering og seminar

Samisk skolehistorie 6 kommer snart ut. Det markeres på Universitetet i Tromsø. Boklansering på Akademisk kvarter 03.04.2013 kl. 1115 og åpent seminar på Medisin og helsefag U6 03.04. kl. 1300-1730 og 04.04. kl 0830-1400.

Invitasjon og program


Sameskolen i Hattfjelldal, Nordland.
Måltid på internatet, 1953
(Foto: Sigrid Bergli Sørnes)

Samisk skolehistorie

Sámi skuvlahistorjá

Sami school history


Skoganvarre skole, Porsanger, 1962.
2. og 3. klasse med læraren Birgit Bergh.

(Foto: Richard Bergh)

Samisk skolehistorie er et bok- og internettprosjekt som starta i 2003.

Vi vil dokumentere hva samiske elever, deres foreldre, lærere og andre ansatte i skolen har opplevd. De forteller skriftlig eller muntlig og i tillegg graver vi fram gamle dokumenter og artikler fra arkiv og bibliotek.

Vi ønsker å dekke alle tider fra 1700-tallet fram til i dag, og alle ledd i opplæringa fra barnehage til voksenopplæring og universitet.

Til nå er det gitt ut 5 bøker. 6. og siste bind i serien med artikler og minner fra samisk skolehistorie i Norge kommer ut 03.04.2013. Vi håper det etterhvert vil komme tilsvarende bøker fra Sverige, Finland og Russland.

På dette nettstedet finner du alt stoffet i bøkene og en del i tillegg.

Samisk skolehistorie 1-6

Bøkene har både samisk og norsk tekst, hvert bind er på omlag 460 sider og koster 395 NOK.

Du kan bestille bøkene fra forlaget Davvi Girji. Teksten kan du også lese fra menyen til venstre.


Hvem står bak dette?

Bidragsytere: Langt over hundre personer har til nå skrevet eller fortalt sine egne skoleminner, skaffa bilder, oversatt eller på andre måter bidratt til Samisk skolehistorie.

Redaksjonskomiteer:
Norge: Svein Lund, Elfrid Boine, Siri Broch Johansen og Siv Rasmussen.
Sverige: Marit Anne Allas, Ylva Jannok-Nutti, Anna-Margith Påve og Laila Stenberg
Finland: Pigga Keskitalo, Veli-Pekka Lehtola og Ulla Aikio-Puoskari

Forlag: Davvi Girji utgir bøkene, Seija Guttorm arbeider med dette i forlaget.

Finansiering: Til nå har følgende institusjoner gitt pengestøtte til prosjektet:
Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Nordland, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kautokeino kommune, Kåfjord kommune, Lavangen kommune, Sametinget, Samisk høgskole, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Bodø, Styret for de samiske videregående skolene. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norsk kulturråd, Fritt ord, Lærebokutvalget for høgere utdanning, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Letterstedtska föreningen.


Vi ønsker ditt bidrag!

Vi er interessert i kontakt med folk som vil skrive, fortelle og samle stoff og bilder fra samisk skolehistorie. Her finner du invitasjon på norsk, nordsamisk, svensk, finsk og russisk.Les også:

Samisk skole eller Norsk Standard?

Denne boka blei utgitt i 2003 og forteller kort om norsk og samisk skolehistorie og spesielt om hvordan reformer i det norske skoleverket har ramma samisk opplæring.

Det er egne bøker på samisk og norsk. Bøkene er på omlag 110 sider og koster 119 NOK.

Du kan bestille fra forlaget Davvi Girji eller hente fra internett i pdf-format på norsk eller på samisk.

Her kan du lese bokmeldinger og omtaler.


Her kan du søke etter emne på http://skuvla.info:


WWW http://skuvla.info

Skriv til vevmesteren