Innlegg sendt Klassekampen 06.07.2009, som svar på innlegg av Ottar Brox 02.07. Dette er forkorta utgåve.

Brox ned fra sokkelen

Ottar Brox har i to kommentarer (09.06 og 02.07) til kronikken vår "Sameproblemet i nord" (03.06) framstilt det som undertegna er hovedårsaken til at samediskusjonen i Finnmark er kjørt av sporet. Ifølge Brox gjør vi "en sterk innsats for å ødelegge debatten og gjøre oss alle dummere". Han er "ikke motivert" for å gå videre i diskusjonen om Finnmarks historie, hans interesse i ordskiftet "begrenser seg til debattkulturen".

Brox overser totalt hovedpoenget i det første innlegget vårt. Der viser vi at prosessen med mål å utradering den samiske folkegruppen kulturelt igjen har forsterket seg de siste årene. Men han tar ikke tak i de sentrale poengene, for å utvikle en "saklig og uhildet argumentasjon om spørsmålet", slik han etterlyser fra vår side. Hans bidrag har i stedet vært å karakterisere oss med det grovt nedverdigende uttrykket "brønnpissing".

Brox påstår vi mener det ikke finnes anstendige grunner til å være uenige med oss. "Derfor finner de det ikke nødvendig å framføre saklige argumenter". Det er en temmelig grovkornet påstand, uten fnugg av forsøk på dokumentasjon. Vår gjennomgang av samenes historie i Klassekampen 3. juni baserer seg på faktiske og kontrollerbare opplysninger, historiske kjennsgjerninger og konkrete eksempler. Men denne diskusjonen vil ikke Brox gå inn i.

Brox har rett i en ting: "Dårlige argumenter ser ut til å overleve og reprodusere seg bedre enn gode". Det har vi tydelig sett i denne debatten i Finnmark. Uholdbare argumenter og feilaktige påstander kloner seg sjøl, selv om de blir plukket fra hverandre gang etter gang. Det er en indre dynamikk i denne diskusjonen som stadig flytter grensene ut mot ytre høyre, med betydelige bidrag fra Finnmarks egne stortingsrepresentanter, lokalpolitikere, markante enkeltpersoner og røster fra folkedypet. Det er mange årsaker til at dette skjer. En av dem er den vonde antisamiske rota som har murret i den nord-norske folkesjela i århundrer.

Et av dagens paradokser er at denne høyrepopulismen støttes av flere politikere på den tradisjonelle venstresida, og det er skremmende å se at bl.a. folkevalgte som sogner til SV og Rødt står fram som representanter for høyrebevegelsen i samepolitiske spørsmål. Vi har ennå tilgode å se noen kritikk av dem fra Brox si side.

Svein Lund, Roy-Arne Varsi og Yngve Hågensen

Artikkelen er forkorta. Fullstendig versjon på http://sveinlund.info/sami/broxlang.htm


Til hovudsida