Dát artihkkal sámegillii

Artikkel i Ta Standpunkt, Finnmarksavis for Nei til EU, august 1993

Svein Lund:

- VI STEMMER IKKE PÅ EF-TILHENGERE!

- I år vil jeg ikke stemme på det partiet jeg alltid har stemt før. De har ikke tatt hensyn til grasrota si holdning i EF-saka. Så i år vil jeg for første gang se meg om etter ei annen liste. Jeg har ikke helt bestemt meg enda, men det må bli et parti med et klart Nei-standpunkt. Dette sier Ragnar Samuelsen fra Indre Billefjord i Porsanger. Han får full støtte av Johan Johannesen som kommer fra Kistrand, 2 mil lenger ute i fjorden. De er tidligere fiskere, nå er de begge uføretrygda. Begge har engasjert seg sterkt for fjordfiskernes rett til fiskeressursene og for freding av fjordene mot aktive redskaper. I dag er Johan leder og Ragnar nestleder i den frittstående Fastboende Samers Forening.

- Men hvis Norge får en avtale som fiskeriministeren anbefaler, hva sier dere da? - Det forandrer ingenting. Uansett vil det ikke bli mer enn midlertidige unntak. Vi vet hva slags ressursforvaltning EF driver, deres fiskeripolitikk har vi nok erfaring med. Fiskeriministeren sitter i regjeringa, vi på kysten må tenke sjøl.

- Men vil man ikke kunne få en samisk fiskerisone til vern mot EF-flåten? - Utafor EF kan vi kanskje få en slik sone. Men vi har ingen grunn til å tru at EF vil akseptere varige unntak for våre områder. Det er jo mot alle prinsipper som EF bygger på. Man kommer ikke langt med å vise til den internasjonale urbefolkningskonvensjonen så lenge ikke EF har godtatt den.

Ragnar og Johan er sterkt bekymra for at EF-medlemsskap vil føre til økt press på utmarka. - Alle endringer som nå skjer gjør det lettere for turistene, men vanskeligere for lokalbefolkninga. Det er de pengesterke som skal ha jakta og ferskvannsfisket, ikke vi som har hatt det som binæring eller matauk. Nå må myndighetene gi klar beskjed om hvilke endringer som kommer med EØS og EF.

EF-spørsmålet avgjøres ikke bare av folkeavstemninga. På område etter område vedtar Stortinget nå tilpassinger til EF. Dette kan bare stoppes av et Stortingsflertall av EF-motstandere. Derfor bør alle EF-motstandere stemme på nei-kandidater. I år er det viktigere enn alle andre saker.

______________________________________________________________________

Fleire artiklar om EU
Til startsida

sveilund@online.no