Svein Lund:

Debattinnlegg i Finnmark Dagblad og andre aviser ca. 23.09.2001

Solidaritet med Bush?

Terroristangrepa i USA har blitt møtt med avsky i hele verden. Det er ikke vanskelig å slutte seg til fordømmelsen av aksjonen og kravet om at de skyldige blir tatt og dømt. Men bør vi derfor gjøre som den norske regjeringa og slutte helhjerta opp om Bush sin hevnaksjon?

Fra USA og NATO blir det framstilt som om USA er angrepet fordi de står for frihet og demokrati. Men hva betyr USA for folk flest den arabiske verden, for Afrika for Latin-Amerika? For det store flertallet av folket i verden står USA for en ustyrtelig rikdom, som er bygd på deres egen fattigdom. USAs rikdom er bygd opp på slavehandelen som kosta mange millioner afrikanere livet. I 2001 nekter fortsatt USA å erkjenne noen skyld for dette og vil ikke betale et øre i erstatning. For de fattige landa er USA landet som har makta i Det internasjonale Pengefondet og Verdensbanken, institusjoner som tvinger de fattige landa til å redusere sine minimale utgifter til skole og helsevesen og åpne landa for salg til utenlandsk kapital. For dem er USA landet som har gjennomført 220 militære intervensjoner i andre land, landet som for å få gjennom sin vilje det siste tiåret har bomba og drept tusener uskyldige i Libya, Irak, Jugoslavia, Sudan og Afghanistan. USA er landet som har torpedert Kyoto-avtalen som skulle berge jorda mot ødeleggende oppvarming, bare fordi denne trua den maksimale frihet og profitt for USAs industri. Frihet og demokrati for hvem?

Undertrykking fører til motstand. Når fredelige metoder ikke fører fram, blir noen desperate og fanatiske og retter igang aksjoner som bilbomber i Palestina og angrepa på New York og Washington. Svaret fra USA er mer undertrykking, noe som ikke kan føre til annet enn at motstanden blir mer og mer desperat.

Sjøl om mange lir under USA sin politikk, forsvarer det ikke et angrep som koster tusener av mennesker livet. På samme vis: Sjøl om Taliban er det grusomt regime og de beskytter en terroristorganisasjon, kan et ønske om å knekke dem ikke forsvare et angrep som vil koste langt flere mennersker livet, og som allerede har ført til store flyktningetragedier før det er igang. Men USA følger nå terroristene sin logikk, desverre med full støtte av de fleste norske politikere.

Det finnes bare et svar: USA og resten av den rike verden må stoppe utbyttinga og undertrykkinga av den fattige verden. Norge må slutte å være et lydig haleheng til USA og velge de fattiges side. Vi trenger en helt ny økonomisk verdensorden for at demokrati og frihet skal bli en realitet for det store flertallet.

Svein Lund

_____________________________________________________________

Til hovudsida

sveilund@online.no