Artikkel i skoleavisa Pultposten, Skien gymnas, 4-1969
Gjengitt med velvillig hjelp av Politiets Overvåkingstjeneste, som hadde funne slik fagkritikk så farlig for rikets sikkerhet at dette blei klipt ut og arkivert. Mange år etter fikk eg utlevert mappa mi og der låg det.

Svein Lund:

Hva naturfaglærebøkene ikke forteller og hvorfor

Natur- og realfaga tar sikte på å gi grunnlaget for ei spesialisert teknisk utdanning for folk som går inn i forskning og i næringslivet. Næringslivet har et stort behov for teknisk utdanna personell som kan utforske nye produkter og produksjonsmetoder og utføre teknisk innvikla arbeidsoperasjoner, men som ikke stiller spørsmål om hva deres tekniske viten fører til, hva følgen blir av det de gjør.

Nå i det siste har folk endelig begynt å få øynene opp for hvor alvorlig forurensninga av jord, vann og luft egentlig er. Industrien forgifter direkte eller indirekte planter, dyr og ikke minst oss sjøl. Får utviklinga fortsette, vil det ikke kunne leve mennesker på jorda. Denne forgiftinga av hele naturen skjer i dag på tross av at rensingsmetoder finnes eller kan utforskes i løpet av forholdsvis kort tid. Hvis man ville bevilge penger. Men de som sitter med kapitalen ønsker ikke å investere i rensingsanlegg, de ønsker ikke å fremstille vaskemidler som blir uskadeliggjort i naturen, når det går ut over profitten. Kapitalmakta driver menneskeheten mot undergang i sin jakt på profitt.

Skolen er en del av den staten som tjener kapitalmaktas interesser. Og næringslivet har ikke bruk for teknikere og ingeniører som vet at de er med å forgifte verden. Derfor står det ikke et ord i skolens lærebøker om forurensninger. Derfor er det studentene ved NTH lærer om dette minimalt. Skolen formidler her -som ellers bare de kunnskapene næringslivet og staten trenger.

SL


Til startsida

sveilund@online.no