Debattinnlegg i Finnmark Dagblad 22.01.2010

Samisk skolehistorie og Loppa

I FD 18.01.10 sto følgende innlegg på baksida:
"Ser i fd at loppa kommune ikke gir støtte til davvi girji bra. Regner med at boka er skrevet om hvor dålig samene hadde på skolen på 50 talet. Samene skal være glade at norskan tok seg tid og lærte dem norsk vist ikke hva har dem hatt da?" (Innlegget er sitert bokstavrett.)

Det er kanskje ikke helt enkelt for alle lesere å forstå hva dette dreier seg om. Som deltaker i det arbeidet som her var søkt penger til vil jeg derfor be om spalteplass til ei kort orientering.

FD har i sine referat fra saker behandla i forskjellige kommuner bl.a. nevnt at Loppa kommune har avslått en søknad fra forlaget Davvi Girji om bidrag til finansiering av neste bind i bokserien Samisk skolehistorie. Den anonyme innsenderen har, uten å undersøke saka, gjort seg opp ei mening om hva boka går ut på, og på det grunnlaget roser vedkommende Loppa kommune for å avslå søknaden.

Det kan da være på plass med litt orientering om hva Samisk skolehistorie går ut på. Gjennom ca. 120 artikler i 3 bind til nå og vel 80 artikler i 2 planlagte bind søker vi å belyse skolen for samiske elever fra alle vinkler. Her er fortellinger og artikler fra de fleste kommuner i Finnmark, og mange i andre fylker. Disse fortellingene gir, sammen med gamle dokumenter vi har funnet i forskjellige arkiv, viktige bidrag til lokalhistoria til de enkelte kommuner. Forlaget som gir ut bøkene har derfor skrevet til alle kommuner som vi har artikler fra, og fortalt hva vi har fra deres kommune, og samtidig søkt om et økonomisk bidrag fra hver kommune. Dette har man gjort fordi de som gjennom tidene har vært ansvarlige for skolepolitikken overfor samene, nemlig Kunnskapsdepartementet, ikke ønsker å bidra til at denne historia blir samla og gjort kjent.

Noen kommuner har valgt å bidra, andre har sagt nei, som regel begrunna med dårlig kommuneøkonomi, en begrunnelse som vi har full forståelse for. Ingen kommuner har så langt svart som innsenderen at denne historia ikke bør komme ut.

I Samisk skolehistorie har vi både fortellinger av tidligere elever, lærere, skoleledere, skoledirektører osv. Målet er ikke å vise "hvor dålig samene hadde på skolen på 50 talet", men å trekke fram både gode og dårlige sider ved skolen og la forskjellige syn komme fram. For eksempel har vi artikler som både angriper og forsvarer den fornorskingspolitikken som har ført til at nesten ingen lenger snakker samisk i en kommune som Loppa.

Vi som arbeider med Samisk skolehistorie tar gjerne en offentlig diskusjon både om gode og dårlige erfaringer fra skolen for samer, og om nytten av å samle og gi ut denne historia. Vi tar gjerne mot kritikk, men vi ser det som en stor fordel om de som kritiserer har satt seg i alle fall litt inn i hva dette arbeidet går ut på. Man kan kjøpe eller låne bøkene eller lese innholdet på internett på http://skuvla.info. Det er både på norsk og samisk. Der finner man bl.a. flere artikler fra Loppa, ingen av dem omhandler forøvrig 1950-tallet. Så dersom innsenderen eller andre har informasjon om hva som var bra og dårlig på skolen i Loppa på 1950-tallet, tar vi gjerne imot det.

Svein Lund
Redaktør Samisk skolehistorie


Til hovudsida.