Innlegg i Finnmark Dagblad 15.01.1998. Skrevet av Svein Lund, i avisa undertegna av Merete Sand, Alta RV.

Samehets SVs nye varemerke?

«Sentrale SVere i Finnmark og Troms har aktivt brukt kamp mot samiske rettigheter til å skaffe seg stemmer og popularitet».

I år er det 12 år siden det samiske flagget ble vedtatt av Nordisk Sameråd. Flagget har forlengst blitt anerkjent som et samlende symbol for samer i fire land. Flagget blir brukt ved offisielle samiske markeringer der både konger, statsministre og presidenter har deltatt. Det burde derfor være sjølsagt at Samefolkets dag, 6. februar, markeres med heising av det samiske flagget, - i alle fall i de kommuner som fra gammelt av har en stor andel samisk befolknining slik som Alta.

For et sosialistisk parti burde det være sjølsagt å gi støtte til en markering av Samefolkets dag. Dessverre er det ikke slik for det partiet som smykker seg med navnet «Sosialistisk Venstreparti». SVs kommunestyrerepresentant Ove Andresen uttalte tvert i mot at det var en provokasjon å foreslå at Alta kommune skulle markere dagen (Finnmark Dagblad 12.01.98). Og leder i Alta SV, Sven Sønvisen støtter sin gruppeleder i kommunestyret fullt ut.(PD 13.01.98.)

For snart 20 år siden var SV aktive i kampen mot Alta-utbygginga, en kamp som førte til et oppsving i samisk bevisstgjøring og oppretting av Samerettsutvalget. SV blei oppfatta som et parti som sto på samenes side mot fornorsking og kulturell undertrykking. I dag synes SV ikke bare å ha vendt samene ryggen. Sentrale SV-ere i Finnmark og Troms har aktivt brukt kamp mot samiske rettigheter til å skaffe seg stemmer og popularitet.
Vi kan bare minne om nåværende stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo, som trolig verken ville blitt nominert eller valgt uten angrep på samiske rettigheter som flaggsak. Allerede 25.11.96 sa han i Finnmark Dagblad at det ikke må være fnugg av tvil om at SV er mot alle rettigheter til Sametinget. Finnmark RV stilte da spørsmål til SV i Finnmark og SV sentralt om hvilket organ i SV som har vedtatt den politikken Ballo forfekter. Vi fikk aldri svar.

Også i Troms har SV-ere tydd til samehets i politikken, der SVs kommunestyrerepresentant i Lyngen ikke ville menge seg med «komagfolket» i nabokommunen Kåfjord.

Så lenge SV sentralt ikke reagerer ser det ut til at dette stilltiende blir godtatt. Vi vil derfor spørre Kristin Halvorsen og SV-ledelsen for øvrig: Står SV bak den samepolitikken som ledende SVere i Finnmark og spesielt Alta har gitt uttrykk for i media?

Er SV sentralt enig i at det er en provokasjon å foreslå at en kommune med stor samisk befolkning skal markere Samefolkets dag med å heise det samiske flagget?
Dersom vi heller ikke får svar denne gangen, må det forstås som at dette er en politikk som SV går god for.


Til hovudsida.

sveilund@online.no