Innlegg sendt Finnmarken og Altaposten 19.06.2009, som svar på innlegg av Oddvar Støme.

Pissprat

"Ingen over, og ingen ved siden", het det engang i en reklametekst. Den gjaldt riktignok ikke Oddvar Støme, men verdensmesteren trur det åpenbart sjøl. Oddvar Den Store står over oss usle små kryp, som ikke bare er sameaktivister men i tillegg er både kunnskapsløse og historieløse.

Denne mannen kaller andre for gestapister. (Se Finnmarken 17. juni og Altaposten 18. juni). Han kaller oss "brønnpissere", med utgangspunkt i et svar til oss fra Ottar Brox i Klassekampen der en av de sentrale påstandene fra professoren er at vi får det til å lukte rasisme, ukultur og kunnskapsmangel av våre motstandere. Denne lukta besørger Støme sjøl gjennom sine råtne og sanseløse angrep på alle som forsvarer samiske rettigheter.

Oddvar Støme er en kloning av seg sjøl. Han raser rundt med de samme ville og udokumenterte påstandene på nytt og på nytt, uten noe som helst hensyn til at de grove usaklighetene er blitt avkledd gang etter gang. Bare påstander, ingen fakta. Ikke en eneste konkret påvisning av feil eller mangler i våre innlegg. Han slår bare fast at Svein Lund ingenting vet om reindrifta i Finnmark, men uten å påvise en eneste feil i det han har skrevet om dette. Han beskylder oss i sitt siste rabiate hatbrev for "personkalling" etter vår kronikk i avisene. Det innlegget var en nøktern gjennomgang av samenes historie, uten navns nevnelse av noe slag.

En så kunnskapsrik og historiesprengt debattant som komagværingen vet selvsagt at Hølmebakks uttrykk "brønnpissere" var myntet på den aggressive høyresiden som Oddvar Støme selv tilhører. Hølmebakk advarte mot svertekampanjene mot kommunister, NATO-motstandere, atomvåpenprotestanter og andre fra venstresiden. I vår tid er det i første rekke sameaktivister og de som støtter dem som er utsatt for slike svertekampanjer. Oddvar Støme er selv en av de verste til å forurense vårt felles kildevann og forgifte den politiske atmosfæren i fylket.

Yngve Hågensen, Alta
Svein Lund, Guovdageaidnu


Til hovudsida