Debattinnlegg i Finnmark Dagblad 03.11.2007

Nasjonalistar og ekstremistar

Etter at Olav Gunnar Ballo måtte trekke tilbake samanlikninga mellom Norske samers riksforbund og rasistar og fascistar, kunne ein kanskje ha eit håp om at det verste var over. Men dengang ei. I Finnmark Dagblad 31.10. går Reidar Johansen ut og forsvarer Ballo si samanlikning. I samme avis går Jarl Hellesvik enno lenger. Det er ikkje bare NSR, men «de aller fleste samepolitiske organisasjonene og Sametinget er gjennomsyret av en ekstrem, etnisk sjåvinisme.» Som bevis for det legg han fram 4 saker. 2 av dei er vedtatt av eit einstemmig eller så godt som einstemmig sameting, eit anna av fellesmøte for dei samiske organisasjonane i fire land. Det blir meir og meir tydelig at Hellesvik og hans allierte i EDL og SV vil all samepolitisk organisering til livs.

I sitt siste innlegg følger Hellesvik opp samanlikninga mellom dagens samepolitiske organisasjonar og rasistar. Det gjør han med å likestille den siste strofa i Isak Sabas Sámisoga lávlla (I norsk oversetting: Sameland for samene) med «Norge for nordmenn», som i dag er ei parole for nynazistar og andre rasistar. Det er omtrent like saklig som om vi skulle sammenligne den norske nasjonalsangen eller nasjonalsalma med dei tyske nazistane sitt «Gott mit uns» fordi dei antyder at Gud held si hand over landet.

«Sámisoga lávlla» blei skrive i 1906, fire år etter at Stortinget vedtok at jord i Finnmark bare kunne selgast til dei som brukte norsk språk til daglig, i ein situasjon der samane var fullstendig umyndiggjort og norske styresmakter hadde som mål å utrydde alt av samisk språk og kultur. I denne situasjonen var «Sameland for samene» ei heilt rimelig parole. Å synge denne sangen i dag er i følge Hellesvik uttrykk for ekstrem sjåvinisme. Eg vil sitere frå markeringa av Samefolkets dag i Oslo for tre år sidan: «Statsflagget og samiske flagg ble kl. 9.00 heist på Løvebakken foran Stortinget. Samtidig lød «Samisoga lavlla» fra Rådhusets klokkespill. Det var taler av stortingspresident Jørgen Kosmo (Ap), sametingspresident Sven-Roald Nystø og kommunalministeren.» Ekstreme sjåvinistar?

Dei som er ekstreme i denne saka er dei som konsekvent kjempar mot all samisk organisering og alle samiske rettar. Dei tre nemnde debattantane har alle vore aktive på venstresida i Finnmark i fleire tiår. Dei har produsert hundrevis av innlegg i aviser i og utafor Finnmark. Men eg har enno tilgode å sjå nokon av dei skrive eit ord offentlig til forsvar for samisk kultur, språk eller næringsliv, trass i at dei er, eller har vore, medlemmar av parti som har programfesta å arbeide for ikkje bare samisk språk og kultur, men også samisk rett til land og vatn i samiske område. I staden nyttar dei no eit kvart høve til å gå til angrep på alt av samisk organisering, Sametinget og reindrifta.

Det skal vere så ekstremt sjåvinistisk å snakke om ein samisk nasjon. I 1751 blei Lappecodisillen mellom Danmark/Noreg og Sverige/ Finland grunngitt med «Den lappiske nations conservation». Sjølv midt under fornor skingstida oppga lærarar i Hammerfest (!) at dei hadde elevar av «lappisk nationalitet».
Ekstreme samiske sjåvinistar?

Svein Lund
Norsk nordmann


Til hovudsida.