Innlegg i Finnmark Dagblad, 03.12.1996. Skrevet av Svein Lund, i avisa undertegna av Kato Johansen, Finnmark RV

Hvem er mest mot samiske rettigheter?

• Stortingsvalgkampen 1997 har allerede begynt. Og hovedtemaet i Finnmark er klart: Retten til land og vann. Partiene trur de har funnet ut hva som vil trekke stemmer, og parolen er klar: Nei til samiske rettigheter! Tidligere er det Fremskrittspartiet som først og fremst har markedsført seg som motstandere av alt som smaker av samiske rettigheter, enten det er til land og vann eller det er til å styre reindrifta eller til samisk utdanning og kultur. Som i rikspolitikken ser vi at der Fremskrittspartiet går foran, der følger Høyre og Arbeiderpartiet hakk i hæl. For å presse partia til å erklære at samene ikke skal ha noen rettigheter til land og vann, truet noen anonyme personer i følge Finnmark Dagblad med å opprette egen, antisamisk liste. Planen slo til for fullt og lista var overflødig før den hadde fått en eneste offentlig talsperson. Høyre i Finnmark var først ute, deretter lederen i Finnmark Arbeiderparti, Tore Gundersen, som fra sitt synssted på flyet mellom Oslo og Finnmark, eller var det omvendt, avskrev hele folkerettsutredningen for Sametinget og slo fast at Norges underskrift på ILO-konvensjonen om urbefolkninger er fullstendig betydningsløs.

• Siste nytt er at SV har hevet seg på karusellen. I Finnmark Dagblad 25.11. sier Olav Gunnar Ballo at det ikke må være fnugg av tvil om at SV er mot alle rettigheter til Sametinget. Sametinget må ikke få mer enn rådgivende myndighet, dvs. ingen myndigheter i det hele tatt.
Siden Samerettsutvalget blei oppnevnt har SV dekket seg bak dette og på spørsmål om samiske rettigheter har de gjerne svart at vi må vente på Samerettsutvalgets innstilling. Når innholdet i denne begynner å komme ut snur de til at denne skal ikke ha noen betydning. Det skal visst heller ikke de internasjonale konvensjoner Norge har undertegnet ha.

• Vi tillater oss å tvile på at dette er en politikk som har full oppslutning blant SVere i Finnmark og vil be Finnmark SV og stortingsrepresentant Reidar Johansen svare på noen enkle spørsmål:
l. Hvilket vedtak i hvilket organ i Finnmark SV står bak den politikken Ballon her forfekter?
2. Har SV på landsplan gjort noe vedtak om dette?
3. Ønsker Finnmark SV å fjerne den bestemmende myndighet Sametinget i dag har i visse spørsmål?
4 På hvilket grunnlag avviser SV utredninga til Samerettsutvalgets folkerettsgruppe om at samene har retten til land og vann i Finnmark?
5 «Som for kystens problemer, må sentrale myndigheter være det organ som tar tak i problemene i reindriften", sier Ballo. Er Finnmark SV fornøyd med sentrale myndigheters styring av fiskeri og reindrift i Finnmark?
6 Hva mener man med "en politikk som skiller på etnisk grunnlag"?Hvilke konkrete forslag er det som skiller på etnisk grunnlag, som man advarer mot?


Til startsida

sveilund@online.no

sum man ad\.irer m'