Innlegg sendt Finnmark Dagblad 27.07.2010

Kystpartiets forskning og fakta

"Det var ikke forskning eller fakta, men en aktiv samepolitisk prosess som ga Samene urfolks status i Norge og som førte til at Norske myndigheter undertegnet ILO konvensjon nr. 169." Dette skriver Kystpartiets politiske nestleder i Finnmark Dagblad 23.07. Deretter legger han fram sine "fakta" som skal bevise at samene ikke er urfolk, og derfor ikke fortjener denne statusen. Disse "fakta", som stadig blir gjentatt av FrP, EDL og likesinna, blir brukt som argument for å fjerne samene sine rettigheter som er nedfelt i bl.a. Grunnloven, Sameloven og Finnmarksloven.

Vi kan være enig om at når man uttaler seg om historiske rettigheter bør det bygge på forskning og fakta. Kystpartiet har tydeligvis gjennomført en del egen forsking, da de har kommet til resultater i strid med det aller meste av forskinga i vår tid. Det ville derfor være interesse for diskusjonen videre å få høre hvilken forsking de bygger følgende påstander på:
1. "I Norge er det ca. 13000 samer"
2. De første som bosatte seg på Finnmarkskysten etter istida var etniske nordmenn.
3. "Samene er et nomadefolk som kom fra øst"
4. Reinen kom opprinnelig fra tundraområdene i øst.
Jeg ser fram til de forskningsmessige bevis for disse påstandene. Dersom ikke Kystpartiets nestleder kan legge fram dette, bør han kanskje la være å snakke for høyt om fakta.

Svein Lund


Til hovudsida.