Innlegg sendt Finnmarksavisene 14.06.09. Trykt i Altaposten 17.06.09.

Historielærer Hellesvik

I sin serie angrep på personer som formaster seg til å forsvare samiske interesser, har Jarl Hellesvik igjen oppkasta seg til overdommer. Eller skal vi si overlærer.

Denne gangen er det rektor og historiker Steinar Pedersen som plasseres i skammekroken for sin kritikk av det tradisjonelle norske historiesynet.(Altaposten 11. juni og FD 12. juni) Men så er jo Hellesvik medlem i EDLs fagråd, og har i den egenskap faglig autoritet innafor alle områder som berører samiske og etniske forhold: samisk språk, genetikk, samt samisk, nordisk, og europeisk historie osv, osv. Både i Hellesviks og vår historiebok sto det at "Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike". Tanaværingen har doktorgrad på samisk historie, og er en av flere som har kommet til andre resultater enn det som ligger i den klassiske, nasjonalistiske formuleringa.

Populært sagt var det omtrent halve nåværende Norge som ble samlet av daværende kong Harald, mens resten og mesteparten av det samiske bosettingsområdet ble underlagt Den Norske Kronen langt seinere. Dette historiske faktum kaller Jarl Hellesvik for "vranglære". Påstandene hans baserer seg på "en grunnleggende logisk svikt" ettersom han ikke presiserere hva han legger i begrepet "ett rike". Mener han nåværende Norge eller Norge på nihundretallet? I siste tilfelle; hvilke deler av landet er det snakk om?

Det er faktisk et relevant spørsmål om det eksisterte ett, to eller tre ''Norge'' på denne tiden. Hellesvik bruker nesten halve innlegget sitt på å ''motbevise'' Steinar Pedersens historiesyn ved hjelp av luftige hypoteser og logiske rundkast. Resultatet er blitt en usmakelig graut. Hammerfestingen minner mest om en gammel teolog fra middelalderen som nekter å se det nye verdensbildet.

Vi vet ikke om historielærer Hellesvik har noen større tillit til Wikipedia enn til Pedersen, men for å få fram litt oppdaterte fakta om temaet gjengir vi et aktuelt avsnitt fra det de fleste oppfatter som en pålitelig kunnskapsbase:

- - - "HARALD HÅRFAGRE. (Konge ca 872-933) Harald Hårfagre styrte ikke hele det nåværende Norge. Hans opprinnelige maktbase var Vestfold, og seinere kontrollerte han Viken(området rundt Oslo), Sørlandet og Vestlandet. Hans alliansepartnere Ragnvald Mørejarl og de mektige Ladejarlene i Trøndelag, kontrollerte det meste av det nordenfjeldske Norge. Det indre av Østlandet og Hålogaland, kyststripa i Nordland og Troms, var ikke i det hele tatt under Hårfagres kontroll." (Sitat slutt)

Som det går fram av Wikipedia, nevnes ikke Finnmark i denne sammenhengen.

- - - Det er ikke første gang Jarl Hellesvik omskriver historien slik at den passer han, og det er neppe den siste.

Roy-Arne Varsi
Svein Lund
Yngve Hågensen


Til hovudsida