Sámegillii

Innlegg sendt Finnmarksavisene 29.07.09. Trykt i Finnmark Dagblad 31.07.09.

Hellesviks bløff om samisk eiendomskrav

Jarl Hellesvik har i innlegg i Finnmarksavisene gjentatte ganger etterlyst vårt syn på Sametingets krav om at det skal lovfestes at grunnen i Finnmark tilhører samene. Vi har ikke svart tidligere, fordi vi har leita og leita etter dette kravet, men ikke funnet det. Til sist skreiv vi til Sametinget og ba om svar. Det har vi nå fått fra Sametinget ved seniorrådgiver Torvald Falch: "Sametinget har aldri gitt uttrykk for krav om at det skulle lovfestes at Finnmark eies av samene." Han viser til at alle Sametingets krav og innspill i forbindelse med Finnmarksloven er lagt ut på internett på adressa: http://sametinget.no/Artikkel.aspx?AId=249&back=1&MId1=14&MId2=302&

Vår konklusjon er derfor at Hellesvik ber oss om å ta standpunkt til et krav som ikke eksisterer. Vi for vår del vil heller ikke stille et slikt krav. Vi vil derimot be Jarl Hellesvik enten dokumentere påstanden sin eller trekke denne tilbake.

Svein Lund og Yngve Hågensen


Til hovudsida