Artiklar av Svein Lund:

Innlegg i forhold til EDL – "Etnisk og demokratisk likeverd"

TittelMediaDatoMerknad
Etnisk og demokratisk likeverd? Finnmark Dagblad 19.04.2007 Debattinnlegg
Den demokratiske og den etniske ide Finnmark Dagblad 16.02.2008 Skrive i lag med Yngve Hågensen
Historieforfalsking som politisk instrument Nordlys, Klassekampen, Finnmark Dagblad 04.07.2008, 15.07.2008, 28. og 29.07.2008 Kronikk
Samemakt og skolehistorieskriving Finnmark Dagblad 02.08.2008 Debattinnlegg
Frivillig fornorsking Klassekampen 08.08.2008 Debattinnlegg
Samepolitisk debatt og personangrep Finnmark Dagblad 08.08.2008 Debattinnlegg
Frivillig tvang og etnisk sjølvhat Finnmark Dagblad 28.08.2008 Debattinnlegg
"Lidelseshistorie" eller undertrykking? sendt Finnmark Dagblad 03.09.2008 Debattinnlegg
Den anti-samiske rørsla i Noreg Innleiing Raudt Nord-Noregs-konferanse 30.09.2008
EDL som historieskrivar Altaposten 03.12.2008 Debattinnlegg
Er EDL si historieskriving fri fantasi? Altaposten, Finnmark Dagblad 22.12.2008, 02.01.2009 Debattinnlegg
Løsningen på "sameproblemet" Ságat, Altaposten 24.-25.04.2009 Kronikk, skrive i lag med Yngve Hågensen og Roy-Arne Varsi
Historielærer Hellesvik Altaposten 17.06.2009 Skrive i lag med Yngve Hågensen og Roy-Arne Varsi
Kampen mot urfolka sendt Finnmark Dagblad 06.08.2010
Fornorsking før og no Finnmark Dagblad 29.12.2010
EDL framleis utan svar Finnmarken, Altaposten, Nordlys 07.07.2011
Fiendebilder i Finnmark Finnmarks-aviser 07.12.2011 Skrive i lag med Yngve Hågensen
Hellesviks ansvarsfråskriving Altaposten, Ságat 30.12.2011
Privatiseringa som blei vekk Finnmark Dagblad 23.03.2012


Fleire artiklar om samiske spørsmål

Til startsida

Skriv til meg