Innlegg i Altaposten og Finnmark Dagblad, 05.04.1997

Svein Lund:

Bløff om Samerettsutvalget

At Altaposten og flere andre aviser i Finnmark er negative til samiske rettigheter er ikke noe nytt. Heller ikke at de tolker Samerettsutvalget i verst mulig mening. Men i Altaposten 29/4 har man klart å sette en ny og uslåelig rekord i å snu saka fullstendig på hodet. Under tittelen «Folk i Finnmark: Nei til samisk eiendomsrett» presenterer avisa på førstesida resultatet av ei meiningsmåling avisa sjøl har bestilt på denne måten: «Finnmarkingene nekter å gi fra seg en meter av land og vann i Finnmark». Denne tolkninga bygger på to helt feilaktige forutsetninger:

  1. Finnmarkingene har eiendomsrett og/eller forvaltningsrett over Finnmark i dag.
  2. Samerettsutvalget vil ta denne fra oss.

Har finnmarkingene i dag styring over Statskog? Statskog er ikke en Finnmarksinstitusjon, men har hovedkontor i Namsos og landbruksministeren som øverste leder. Det er statlige og ikke fylkeskommunale organ som oppnevner et flertall av medlemmene i jordsalgsstyret. I tillegg blir jordsalgsstyret overprøvd av departementa, slik miljøverndepartementet nylig overprøvde jordsalgsstyrets vedtak om jaktstart for rypejakta i Finnmark. Om man skal kunne grave etter mineraler bestemmes av bergmesteren i Trondheim, uten hensyn til hva finnmarkingene måtte mene. Det er det forvaltningssystemet vi har å tape, en arv fra den tid «Finnmarken var regnet som en koloni», som det heter i et gammelt dokument.

Samerettsutvalgets forslag om Finnmark Grunnforvaltning vil for første gang la finnmarkingene råde i eget hus. I stedet for statlig styring fra Oslo/Namsos/Trondheim vil organ valgt av hele befolkninga i fylket sammen med Sametinget som representant for urbefolkninga i fylket overta. Dette framstiller Altaposten som at «finnmarkingene» skal gi fra seg land og vann til samene.

Det er en ærlig sak at avisa er mot samiske rettigheter. Men si det da rett ut i stedet for å skyve befolkninga foran dere med en tvilsom meningsmåling som dere deretter forfalsker resultatet av.

Inne i avisa blir det intervjua en del politikere. De politikerne som nå forsøker å slå politisk mynt på folks uvitenhet for sitt eget syn. Den som holder hodet kaldt er KrFs Randi Karlstrøm, som sier at: «Egentlig burde meningsmålingen først ha avklart om de spurte har lest et par linjer eller mer av Samerettsutvalgets innstilling.» Vi kan legge til: «Egentlig burde man først få avklart om noen i Altaposten har lest et par linjer eller mer av Samerettsutvalgets innstilling».
Dersom de har det, er det ille, for da skriver de mot bedre vitende. Dersom de ikke har det, er det også ille, for da mener man at man ikke trenger å vite noe om det man skriver om.


Til hovudsida.

sveilund@online.no