Debattinnlegg i Finnmark Dagblad 08.12.2009.

Frihet uten ansvar?

I Finnmark har vi en del lokalaviser. Avisene skal drive med folkeopplysning, men også å få belyst ulike samfunnsinteresser gjennom å la alle få en mulighet til å fremme sine synspunkter. Et demokrati kjennetegnes av at vi har ytringsfrihet og dagspressen spiller en vesentlig rolle. Likevel må vi ha noen spilleregler. Norsk Presseforbund har laga en Vær Varsom plakat, for at ikke avisenes ønske om å kunne tjene på sensasjonelle oppslag skal føre til uthenging av enkeltpersoner og folkegrupper. Den enes frihet slutter hvor den andres starter.

En måte å få mer for mindre er å involvere brukerne mer direkte i avisene ved å la sms-meldinger og internett-diskusjoner komme på trykk. Den nye teknologien har gitt avisene en ny mulighet å involvere brukerne mer og det fremmer demokratifølelsen ved å få sin stemme hørt. Dette har begynt å etablere seg i avisene i Finnmark, spesielt i Finnmark Dagblad. Problemet er at denne nye typen av informasjon sjelden blir underlagt en redaksjonell kildekritikk og kvalitetsvurdering.

Dette kan bidra til danning og styrking av holdninger i folkedypet som bygger på feilinformasjon og lite reflekterte standpunkter, og slik bygger det seg opp et unødvendig høyt konfliktklima.

Blant ytringene i disse spaltene er det utskjelling av alt fra innvandrere til altaværinger og syklister, men samer og spesielt reindriftssamer er særlig utsatt. Det kunne vært nevnt en rekke eksempler, vi skal nøye oss med tre, alle henta fra Finnmark Dagblad:
* «Det er vel på tide å be finnan flytte tilbake til mongolia, dit dem engang utvandra fra, før dem ble urfolk i norge, der kansje dem får gjøre som dem vill. ... No må det norske folk våkne, det går ikke å gi finnan handa, for som kjent, så tar dem hele armen.» (Mai 2009)
* «Hadde bare ikke reinsamene eksistert, så kunne man hatt gode og korte veger for lenge siden over vidda.» (06.05.2009)
* «Brenn ned d forbanna sametinget...» (23.09.09)
Alle de nevnte innlegga er anonyme, ingen trenger å stå til rette for det de sier. Men når ingen er ansvarlige - hvem er da ansvarlig? Jo, Finnmark Dagblads redaktør, som velger å sette dette grumset på trykk.

Den siste tida har flere skribenter i disse spaltene oppfordra folk til å stå fram og underskrive med fullt navn. Det er ei oppfordring vi fullt ut kan slutte oss til. Men ansvaret ligger ikke bare hos den enkelte innsender, det ligger hos avisa. I Vær Varsom-plakaten står det om digitale medier: «Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.» Gjelder ikke Vær Varsom - plakaten for FD?

Roy-Arne Varsi, Alta Svein Lund, Guovdageaidnu


Til startsida

sveilund@online.no