Debattinnlegg sendt Finnmark Dagblad og flere aviser i Finnmark 04.10.2002.

Svein Lund

Røkke - Finnmark Dagblads ideal

Kåre Willoch omtalte nylig Kjell Inge Røkke som den fremste representant for det han kalte "rovdyrkapitalismen". Røkke har framstått som den totalt hensynsløse spekulant, som kjøper opp, selger, starter opp og legger ned uten noen andre hensyn enn hva som gir han sjøl størst mulig profitt og størst mulig makt. Den overdådige profitten han har tilegna seg på denne rovdyrvirksomheten, bruker han til et privat luksusforbruk over alle grenser. Røkke har Norges dyreste lystbåt, dyreste privatfly, dyreste hytte osv. Sin forakt for alt som heter miljøvern demonstrerer han gjennom galmannskjøring med racerbåter som sluker drivstoff i tonnevis.

Med verdens største tråler ville Røkke kjøpe opp kvoter og ta fisken fra kystfiskerne i Chile. Der tapte han, men så seg snart om etter andre områder å rane. Nå har regjeringa i Norge lagt fram forslag om omsettelige fiskekvoter, et utspill helt i Røkkes ånd, men begynnelsen til slutten for det som er igjen av kyst- og fjordfiske med små båter. Røkke står sikkert langt framme i køen når fiskere blir tvunget til å selge kvotene sine. Gjennom omveier klarte Røkke å slå kloa i Norges største fiskeindustribedrift, og dermed også i ei rekke trålere og ennå flere trålerkvoter. Da Findus blei kjøpt opp var blei salget gjenstand for kritisk søkelys i Finnmark Dagblad. Men da Røkke nylig var i Hammerfest for å innvie den nye fabrikken, blei han hylla som en frelser både i reportasjer og på lederplass. FD mener Røkke har vist seg ansvarlig(!) Mens Willoch uttaler at "ekstremt privat forbruk er ikke høyverdig, man har alltid et moralsk ansvar", mener Finnmark Dagblads redaktør at Røkkes luksusforbruk får være ei privatsak.

Det er lenge siden Finnmark Dagblad het Vestfinnmark Arbeiderblad. I dag har avisa blitt et organ for den råeste rovdyrkapitalismen. Røkke trenger ikke ta av kjempeformuen sin for å kjøpe seg et hofforgan i Finnmark. Det ser ut som han har fått et helt gratis.

______________________________________________________________

Fleire artiklar om fiskerispørsmål
Til startsida

sveilund@online.no