Reportasje i Klassekampen, 08.03.1985

Streik i Kirkenes

KIRKENES (Klassekampen): Om Stortinget vil legge ned Sydvaranger skal de ihvertfall ikke få gjøre det i fred. 4 timers politisk streik, demonstrasjonstog i Kirkenes, demonstrasjon utafor Storinget. Dette er hovedpunkta i Grubeforeningen Nordens Klippes aksjonsplan, som blei vedtatt på medlemsmøte torsdag ettermiddag.

Av SVEIN LUND

Der blei det også vedtatt en skarp kritikk av Arbeidsmannforbundets behandling av Sydvaranger-saka.

Sjøl om aksjonsplanene tilslutt blei enstemming vedtatt, skjedde det ikke uten kamp. På forhånd hadde en tidligere tilitsmann ved Sydvaranger, Tor Nordbakk i lokalavisene rykka ut med kritikk av Nordens Klippe og påstått av foreninga var AKP-dominert. På medlemsmøtet la han fram eit såkalla kompromissforslag der det hette at: - Nordens Klippe tar til etteretning og beklager at det ikke er politisk vilje og flertall på Stortinget for våre krav. Han foreslo ei anna nedtrappingsordning men der det endelige reaultat ville bli det samme: full nedlegging. Men det store flertall av 127 frammøtte ville ikke være med på å erklære kampen for tapt før Stortingsbehandlinga, og mot 11 stemmer blei forslaget avvist.

Aksjoner

Deretter blei det enstemmig vedtatt å stå på de opprinnege krava om full drift ved i pelletsverk og på Øst- og Vest-malmen, og å aksjonere for dette. Siste dagen før Stortingsbehandlinga vil alt arbeid på Sydvaranger stoppe i fire timer og arbeiderne gå i tog i arbeidsantrekk til et folkemøte ved Sydvarangers administrasjonsbygg. Stortinget vil ikke få nedlegge Sydvaranger i fred. Fra Kirkenes vil en buss med Sydvaranger-arbeidere innta hovedstaden for å demonstrere og dele ut løpesedeler. Og andre fagforeninger blir oppfordra til å stille med faner utafor Stortinget.

Skarp kritikk av forbundet

Det er stor forbannelse i Nordens Klippe over at de har blitt svikta av forbundet sitt. I et skarpt vedtak fra medlemsmøtet heter det: — Grubeforeningen Nordens Klippe krever at Norsk Arbeidsmandsforbund omgjør sitt vedtak om å støtte regjeringas sitt forslag om å stanse det ene pelletsverket, og dermed rasering av ytterligere 600 arbeidsplasser ved A/S Sydvaranger. Det er en skandale og en skam for norsk fagbevegelse at ledelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund har havnet på samme side som den borgelige regjeringa og støttet dens arbeid for å trappe ned virksomheten ved A/S Sydvaranger. Ledelsen i NAF må bære et stort ansvar for at regjeringa sitt forslag til redusert driftsopplegg blir vedtatt i Stortinget. Ledelsen i NAF har vært med på å rydde vei for nedbyggingsopplegget og har vært et nyttig redskap for ledelsen i Industridepartementet når de har argumentert for sitt driftsopplegg. Vi krever også at landsstyret/forbundsstyret beklager forbundssformann Harald Øveraas beslutning om å nekte to representanter for Grubeforeningen Nordens Klippe å delta som observatører på et møte som forbundet hadde med Stortingets industrikomite den 21. februar i år. Vi krever at forbundsstyret/landsstyret behandler Sydvaranger-saken på nytt og at representanter for Grubeforeningen Nordens Klippe får legge fram vårt syn under behandlinga."

På forhånd hadde styret/tillitsmannsutvalget diskutert å sette fagforeningskontingenten inn på sperra konto til landsstyret i NAF hadde imøtekommet krava. Men dette forslaget blei trekt etter at forbundet hadde gjort det klart at medlemskapet ville opphøre om dette blei satt ut i livet og at de dermed ville miste alle rettigheter.

Etter medlemsmøtet var det åpen visning av cabareten «Mellom slagene», ei forestilling amatørskuespillere i Finnmark har laga til støtte for Sydvaranger-arbeidernes kamp.

Folkeflukt fra Sør-Varanger

Nedleggingsplanene for Sydvaranger har alt begynt å få store virkninger. I tredje kvartal 1988 gikk folketallet i Sør-Varanger ned med 161 personer, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Nyere beregninger viser at det nå er godt under 10 000 innbyggere i kommunen som, hadde over 11 000 for tre år siden. På Sydvaranger slutta 183 ansatte i fjor, og hundre av disse flytta ut av kommunen, de fleste med familie. Blir industrikomiteens forslag vedtatt av Stortinget må omlag 600 gå i løpet av fire år, og for de aller fleste er det ikke noe alternativ i Finnmark. Bare tredje kvartal i fjor gikk folketallet i fylket ned med 760.

Demonstrer!

Grubeforeningen Nordens Klippe sender i dag ut brev til fagforeninger, klubber, samorganisasjoner, partier og andre organisasjoner i Oslo og Østlandsområdet der de inviterer til å delta i demonstrasjon utafor Stortinget den dagen det blir Stortingsbehandling av Sydvaranger-saken, sannsynligvis 17. mars. De ber foreningane delta med fagforeningsfaner og representanter og at forenirigane offentligjør i massemedia at de støtter demonstrasjonen og krava.


Til startsida

sveilund@online.no