Debattinnlegg i Finnmark Dagblad 24.03.1980

Samorg og 1. mai i år

Den siste tida har det blitt offentliggjort to interessante gallupundersøkingar. Den eine synte at 70% i Nord-Norge hadde tatt standpunkt mot oljeboring nord for 62. i år. Den andre synte at 91% tok avstand frå Sovjets invasjon i Afghanistan.

4. mars hadde representantskapet i Hammerfest Samorg møte om l. mai, der det blei vedtatt ei hovudparole: «Enhetlig kamp mot storkapitalen - for arbeiderstyre». På dette møtet blei det og foreslått to andre hovedparoler: — «Utsett oljeboringa nord for 62.». — «Sovjet ut av Afghanistan».

Utrulig, men sant: Begge parolene blei nedstemt mot et ørlite mindretall. Hva er det som har skjedd? For ikke så lenge siden kunne vi her i avisa lese et opprop mot Sovjets invasjon i Afghanistan. Der sto formennene i flere store fagforeninger og i alle parti i byen så nær som NKP. Og ei rekke folk i representantskapet i Samorg har ved andre høve markert seg mot oljeboring.

Men l. mai var det visst ingen vits i å demonstrere mot oljeboring, for da har jo Stortinget gjort sitt vedtak! Det mener alle fall formannen i Hammerfest SV. Fiskerne derimot, har tydeligvis ikke tenkt å gi seg, og bl. a. har SV i Troms lova full støtte til aksjoner på Tromsøflaket. Mens dette skrives kommer meldinga om at oljeboring i 1980 er vedtatt av Stortinget. Hva mener dere nå, Hammerfest SV, kommer dere fortsatt til å gå mot oljeboring, eller mener dere kampen bør legges ned?

l. mai skal være arbeiderklassens kampdag. Skal det vere noen vits i å demonstrere denne dagen må toget ta opp dei vikigste kampsakene i distriktet og støtte folk i andre land som kjemper for frihet og sjølstendighet. I stedet ser det ut til at flertalet i representantskapet i Samorg. vil ha eit tannlaust tog der en legger seg flat for å få enhet med okkupasjonstilhengerne og oljeboringsforkjemperne.

Svein Lund


Til startsida

sveilund@online.no