Innlegg sendt aviser i Finnmark, 13.05.1985

Erling Norvik i et hjørne

Erling Norvik har i sin faste spalte i Sør-Varanger Avis ( "Erlings "hjørne") den 11.mai virkelig bragt seg sjøl opp i et hjørne. Her omtaler han aksjonen til arbeiderne ved A/S Sydvaranger på følgende måte: "En streik som skal være en kamp for Sør-Varangersamfunnets fremtid - men som, om den får vare for lenge, vil vise seg å ha den stikk motsatte virkning, nemlig en utarming av dette lokalsamfunnet.

Dette er et av mange forsøk fra Regjeringas ulike talsmenn på å snu saka opp ned. Når Sydvarangerarbeiderne blir angrepet med så falske argumenter av folk som vet bedre, må det tas som et tegn på at den kampen de har reist blir sett på med stor nervøsitet fra dem som har tredd vedtaket om stans i gråbergbrytinga ned over hodene deres. Sydvarangerarbeiderne har valgt en modig og nødvendig aksjon, og støtten som har strømmet inn i løpet av ei uke viser at arbeider­klassen og folk flest i Norge har stor respekt for det de gjør.

Propagandaen i media tegner et bilde av situasjonen ved Sydvaranger som det er helt nødvendig å slå hull på: Arbeiderne er ikke i streik, men har valgt å aksjonere fordi de blir nekta å fortsette den nødvendige gråbergbrytinga. Aksjonen vi ganske sikkert bli dømt ulovlig i arbeidsretten, men det endrer ikke det faktum at arbeiderne har gjort det eneste ansva» lige etter Stortingets skandaløse vedtak. Sydvarangerarbeiderne har moralsk rett til å kjempe for arbeidsplassene, og de viser veien andre i lignende situasjoner må gå. Ikke minst i Finnmark som nå lir av rekordstor utflytting er denne aksjonen en oppmuntring.

T vedtaket fra siste medlemsmøtene i fagforeningene ved Sydvaranger sier de at om de blir dømt er det loven og ikke aksjonen det er noe galt med. Det kan vi fullt ut slutte oss til. Hovedavtalen mellom LO og NAF virker idag som et viktig hinder for å kunne forsvare arbeidsplassene.

Påstanden om at hver arbeidsplass ved Sydvaranger er subsidiert med 400 000 kroner er falsk, og beregna på å framstillet arbeiderne der som snyltere i superklassen. De tilskudda som har vært gitt de siste 9 åra, og som har tatt sikte på å sikre sjølve drifta ved Sydvaranger i ei tid da stålkrisa har rasert hundretusenvis av arbeidsplasser i Europa, beløper seg til omkring 11.000 kromer pr. arbeider i året. Dette er dessverre et faktum som må gjentas til stadighet, fordi media ukritisk bringer videre Syses vulgærpropaganda.

Arbeiderne ved Sydvaranger har, med landets beste gruveeksperter i ryggen, dokumentert at Østmalmen er et gjennomanalysert og svært drivverdig felt. En stopp i gråbergbrytinga nå vil bety snarlig mangel på malm til pelletsverket, en stopp som er kjærkommen for dem som ønsker å legge ned eller innskrenke virk­somheten i Kirkenes. Derfor er Regjeringas svar uholdbart. Gruveplanen som legges fram 1.juli vil ikke bli behandla i Stortinget før ut på høsten, og på denne måten vil Syse&Co skyve avgjørelsen ut i det uvisse, med de følger det får for lokalsamfunnet.

Når Erling Norvik hevder at det er arbeiderne i aksjon som utarmer Sør-Varangersamfunnet, snur han saka totalt på hodet. Det er det skandaløse stortingsvedtaket som må føre til utarming om det blir fulgt. Mår det nå reiser seg røster for å legge ned aksjonen, ma svare svaret være økt støtte til Sydvarangerarbeidernes aksjon. Stortingsvedtaket må omgjøres, slik L0-kongressen krevde nylig.

Dette er en kamp som kan og må vinnes.

Finnmark AKP(m-l)
Svein Lund


Til startsida

sveilund@online.no