Debattinnlegg i Finnmark Dagblad 04.02.1982

Svein Lund:

FD, fag- bevegelsen og moderasjoner

I FD 15.1.82 var redaktøren ute og fortalte oss at vi må vise moderasjon ved lønnsoppgjøret. Kritikken som kom avviste han 21.1. som lettvinte løsninger og propaganda forsøk fra SV og NKP.

Ja, det er lett nok for en AP- redaktør å angripe andre pariter. Men er han egentlig klar over hvem han egentlig angriper? Jo, det er mesteparten av grunnplanet i fagbevegelsen. Alle vi som nå er grundig lei av å vise moderasjon mens oljemilliardene strømmer ut av landet og de som var rike fra før får stadig nye gavepakker med skattelette både fra A- og H- regjeringer.

Blant de han angriper er fagforeninga mi, NNN avd. 147, som enstemmig på tvers av partiskiller vedtok å kreve bl.a.:

- alle skal være garantert 90% av gjennomsnittslønn.
- arbeidsgiverne må betale lavtlønnsfondet.
- spisepausen inn i arbeidstida.
- bort med taket på lønnsglidninga.

Dette er langt i fra krav vi står aleine om. Liknende krav kommer fra hundrevis av fagforeninger over hele landet. Det er alle oss redaktør Figenschou går til angrep på. Han som er redaktør for et organ for Det norske Arbeiderparti bruker de samme argumentene mot arbeiderklassen som Willoch og Kraby.

«Vi har rett og slett ikke råd til å fortsette med den lønnsøkning som folk flest har opplevd i Norge de siste årene.» Så sier redaktøren. Det er mulig redaktøren har hatt lønnsøkning, men for folk flest har kjøpekrafta gått ned hvert år siden 1977. For gjennomsnittsinntekter i skatteklasse l en nedgang på 10,9 % fra -77 til -81. (Hvorfor stiller fagforeningene krav om kjøpekrafta opp på 79- nivået?)

Men sjøl å fortsette denne utviklinga har vi altså ikke råd til, sier han. Det vil si at for å berge arbeidsplassene må vi gå ned mer enn 2,7% i kjøpekraft for året!

«Man kommer ikke utenom at resultatet av lønnsoppgjøret har en klar betydning for sysselsettingen.» Denne påstanden setter red. fram uten å komme med fnugg av bevis for at det stemmer. Dersom han og meningsfellene hans i regjeringa og NAF skal få oss fagorganiserte til å bli så moderate at vi godtar fortsatt senka kjøpekraft år for år, så må de komme med mer håndfaste bevis.

Med dette er du utfordra, herr redaktør!


Til startsida

sveilund@online.no