Debattinnlegg, skrive 27.06.1983, sendt Finnmark Dagblad.

Uansvarlige arbeidere og andre casinospillere

I forbindelse med diskusjonen om utbygging av Findus-slippen kommer direktør Helliesen i FD 18.6. med en utblåsing som burde få håret til å reise seg på alle arbeidere og alle folkevalgte.

Sitat: "- At våre fagforeninger tror de eller politikere kan presse eller tvinge A/S Nestlé-Findus til å foreta driftsinvesteringer er å ta seg selv for alvorlig, sier direktøren ved bedriften, Paul Helliesen til Finnmark Dagblad. Det har alltid vært mosomt å spille casino med andre sine penger, sier hen, som tar henvendelsen fra de ansatte lite seriøst.

Helliesen viser offentlig forakt for alle som er uenig med han i dette spørsmålet, og maten til åpen forakt for arbeidere og tillitsmenn og for folkevalgte organ er det sjelden å se på trykk. De som skaper de verdiene som Nestle-Findus får overskuddet sitt fra og direktøren lønna si fra har altså ingen ting med å uttale seg om hvordan Findus skal bruke pengene og hvilke investeringer som bør gjøres for å sikre arbeidsplassene i framtida! Det har altså heller ikke de folkevalgte i den kommunen der Findus er den største arbeidsplassen.

Her får vi klart demonstrert det AKP og RV alltid har hevda: At under kapitalismen har verken arbeidsfolk eller folkevalgte politikere den reelle makta, det er de som sitter på kapitalen som bestemmer, uavhengig av alt snakk om parlamentarisk demokrati og bedriftsdemokrati.

Findus i Hammerfest er som kjent en del av det multinasjonale Nestlé-konsernet. På samme måte som framtida til arbeidsplassene i Hammerfest blir avgjort i Sveits, sitter de i Sveits og avgjør framtida til ca. 150000 arbeidere i over 50 land. Også ellers i verden har Nestlé vist stor motstand mot å la seg påvirke. En verdensomfattende kampanje har blitt ført mot den markedsføring dom Nestlé driver i u-land, fordi denne indirekte har ført til sykdom og død hos tusener av spebarn. Likevel fortsetter Nestlé denne markedsføringa, på tross av advarsler fra Verdens Helseorganisasjon.

Hele Nestlé-konsernet viser bare ansvar for en ting; sin egen pengesekk. Det er absolutt på tide at andre blander seg inn i hva de driver med. Skal vi får et virkelig demokrati, kreves det at slike multinasjonale selskap blir nasjonalisert og satt under folkevalgt styring.

Hammerfest AKP(m-l)
Svein Lund

Hammerfest RV
Grete Riise


Til startsida

sveilund@online.no