Debattinnlegg i fleire aviser, november 1998

Nei-regjeringa som blei vekk.

I fjor da regjeringa tiltrådte var regjeringspartia enige om å gå mot utvida EØS-avtale som gjelder import av dyr og dyreprodukter. Samtidig var regjeringa mot ei norsk tilslutning til EUs justis- og politisamarbeid, Schengen. I år går regjeringsflertallet inn for å anbefale den avtalen de ikke ville ha i fjor. Hva er forandra? Avtalen er ikke endra, det er den samme som man har advart mot før. Fremdeles er norske veterimærer som er fagekspertisen på området nærmest enstemmig mot avtalen, da det med åpne grenser ikke vil være mulig å hindre spredning av sjukdommer til både mennesker og dyr. Den gode dyrehelsa som Norge har vært nesten aleine om i Europa, vil neste år være en saga blott. Norske forretninger vil bli tvunget til å legge ut salmonellainfisert kjøtt uten å kunne kontrollere dette. Samtidig forbyr EØS-avtalen tradisjonell fiskeproduksjon, hjemmeslakting og feltslakting av "hygieniske" årsaker. Dette vet regjeringa. De visste det i fjor, og de kan ikke ha glømt det. Hva er det så som har endra seg? Er det bare at man har fått smaken på makt og ønsker å bli sittende for enhver pris? All ære til de fire statsrådene fra Senterpartiet som tok til vett og tok dissens i regjeringa. De har vist at man ikke trenger å legge seg flatt og gi avkall på alt man mener sjøl om man kommer i posisjon. Derimot er vi svært skuffa over at miljøvernministeren, som tidligere ledende EU-motstander ikke står på sitt i ei sak som også er et svært viktig miljøspørsmål. Faren for utrygg mat var et av de viktigste argumenta da Norge sa nei til EU. At dyreprodukt skulle holdes utafor var også et viktig argument da Stortinget godtok EØS-avtalen.

I denne saka er et overveldende flertall av det norske folk mot avtalen. Likevel har regjeringsflertallet mage til å anbefale den mot bedre vitende. Skal tro om magene deres er like gode når salmonellaen kommer for fullt?

Svein Lund, leder, Guovdageaidnu Nei til EU

______________________________________________________________________

Fleire artiklar om EU
Til startsida

sveilund@online.no