Debattinnlegg i fleire aviser, juni 1996

OVERVÅKING I FORTID OG FRAMTID

De siste ukene har media vært fulle av Lund-kommisjonens avsløringer av den ulovlige overvåkinga som har foregått helt siden krigen, og som trolig fortsatt pågår. Vi som har vært overvåka har lenge visst om dette og forsøkt å få det fram i lyset, men regjeringa og politiet har hardnakka benekta de fakta som nå kommer fram. Nå stakk Lund-kommisjonen hull på trollet og 50 års ulovligheter, løgn og fortielser kom med ett fram i lyset. Det er "rikets sikkerhet" som har vært begrunnelsen for overvåkinga, men trass i intens overvåking av bl.a. NKP og AKP gjennom flere tiår har det ikke lykkes å finne en eneste trusel mot rikets sikkerhet. Den eneste spion man har funnet de siste tjue åra satt derimot sentralt i regjeringspartiet. Overvåkinga har langt i fra bare rammet kommunister. En rekke opposisjonelle organisasjoner som har arbeidet på alle felt av politikken har blitt utsatt for overvåking. Det mest ekstreme er vel at man overvåka folk som demonsterte mot Sovjets invasjon i Tsjekkoslovakia! Også venstresida i Arbeiderpartiet har vært utsatt for telefon- og romavlytting. Detet viser at overvåkinga først og fremst var et middel i Arbeiderpartiets kamp mot all opposisjon til venstre, bl.a. for å sikre at fagbevegelsen i størst mulig grad fungerte som regjeringas forlenga arm. I den sosialdemokratiske ettpartistaten var enhver opposisjon rusk i maskineriet. Slik sett har den norske overvåkinga ikke skilt seg stort ut fra den KGB og tilsvarende organisasjoner i Øst-Europa har stått for.

Den hele og fulle sannheten om overvåkinga har fortsatt ikke kommet fram. Vi har grunn til å tro at det er langt flere organisasjoner og miljø som har vært utsatt for overvåking enn det som nå har kommet fram, særlig EU-motstandere, opposisjonelle i fagbevegelsen og samepolitikere. Alle som har vært utsatt for overvåking eller som har deltatt i overvåking bør nå komme fram med det.

Heldigvis fins det også i regjeringspartiet folk med skamvett og ansvar, slik som Finnmarks stortingsrepresentant Mimmi Bæivi som ba om unnskyldning for det partiet hennes har gjort. Det er bare det at hun ikke hører til dem som har skylda for dette, som EU-motstander og samepolitiker har hun trolig vært overvåka sjøl. De som har ansvaret, i første rekke statsminister Gro Harlem Brundtland og partileder Torbjørn Jagland, er ikke villig til å beklage noe. Det eneste de er lei for er at de har blitt avslørt.

Disse avsløringene som endelig har tvunget seg fram har gjort det umulig for regjeringa å overvåke folket på den gamle måten. Men nå er de i ferd med å sikre seg hjelp. Fra EU. Uten å spørre folket er regjeringa i ferd med å føre oss inn i et overnasjonalt politi- og overvåkingssamarbeid under dekke av at vi vil ha passfrihet i Europa. Schengen-samarbeidet, der Norge allerede er blitt observatør, tar bl.a. sikte på et felles arkiv over mistenkelige og uønska personer. Vi slipper å vise pass for å passere grensa til Tyskland og Spania, men til gjengjeld må vi ha pass eller legitimasjon på oss hvor vi står og går, en ordning vi i Norge ikke har sett siden 1945. Har vi først slutta oss til Schengen-samarbeidet må vi følge alle vedtak som gjøres blant de landa som er fulle medlemmer. Vi får ikke stemmerett og heller ikke vetorett. Dette er altså enda et hakk verre enn EØS-avtalen, der Norge i alle fall formelt har en vetorett, sjøl om regjeringa ennå ikke har brukt den.

Gjennom EU vil overvåkerne i DNA få et nytt middel til å fortsette overvåkinga bak ryggen på folket. Det er ikke tilfeldig at det er EU-tilhengere som har stått for overvåkinga, mens EU-motstandere som har avslørt og bekjempa den, og i stor grad blitt overvåka sjøl. I Schengen-området vil det ikke lenger være kommunister som er hovedobjekt for overvåkinga, sjøl om man sikkert fortsatt vil holde godt øye med venstresida. Den nye hovedfienden er utlendinger, særlig slike som kommer fra fattigere land og / eller har en noe mørkere hudfarge enn europeere flest. I tillegg vil personer og organisasjoner som motarbeider den rasistiske innvandringspolitikken være svært aktuelle overvåkingsmål. Vi blir pålagt å innføre visumplikt mot ennå flere land. Schengen-avtalen er sammen med resten av EU-systemet det største rasistiske prosjekt Europa har sett siden andre verdenskrig.

Det er ennå mulighet til å stoppe dette i Stortinget. Men da haster det å vise motstand. La ikke overvåkerne få et nytt redskap!

Svein Lund

______________________________________________________________________

Fleire artiklar om EU
Til startsida

sveilund@online.no