Artikkel i Standpunkt - Finnmarksavis november 1994

Svein Lund:

"Leppa fra Loppa" fra ja til nei

Konrad Knutsen fra Sandland, også kjent som "Leppa fra Loppa" var en av dem som stolte på de sentrale myndighetene i 1972 og stemte ja til EU. Her forteller han hva som har fått han til å snu.

Konrad Knutsen har i mange år vært en kjent person i fylkespolitikken i Finnmark. Nå er han pensjonert, men kan se tilbake på 14 år som ordfører i Loppa og 20 år i Finnmark fylkesting. Han har arbeida på kommunekassa, drevet landhandel og fiskebruk.

Mens en del av nei-folka fra 1972 har gått over til ja etter som de har klatra oppover på karrierestigen, har Konrad Knutsen gått andre veien. Vi spør han først hva det var som fikk han til å si ja den gangen, i motsetning til flertallet i Loppa og Finnmark.

- Siden 1946 har jeg vært medlem av Arbeiderpartiet. Tidligere hadde jeg svært stor tillit til den sentrale ledelsen. Jeg trodde på det som kom derifra, også på framtidsvyene om det forente Europa og på propagandaen som sa at vi ville havne i økonomisk elendighet om vi sa nei.

- Hva var det så som fikk deg på andre tanker? - Det ragnarokket som var spådd å komme om vi ikke gikk inn, viste seg ikke å holde stikk. Norge blei derimot i åra etter 1972 et stadig bedre land å leve i. Velferden blei utvikla så Norge kom blant de 2-3 beste landa i verden. Dette har skjedd i Norge utafor EU, og derfor kan jeg heller ikke se at det skulle være nødvendig å gå inn i dag. Norge er et land der solidariteten med de svake i samfunnet har stått sterkt. Det kan man ikke si om EU. De svake i EU har det atskillig dårligere enn de svake i Norge. Velferd og solidaritet er fremmedord for den alminnelige mann og kvinne i EU.

EU-tilhengerne kjører fram sikkerhetspolitikken i Europa. Da gremmes jeg. De snakker om fred i Europa, mens EU-landa forårsaker eller fyrer opp under kriger i andre verdensdeler. I stedet for å hjelpe de fattige landa sender man våpen. Krigsindustrien er største industrien i verden idag. Etter min mening kan man ikke snakke om sikkerhet i Europa om man ikke arbeider for at folk skal få det trygt og godt i verden forøvrig.

Vi har hatt en god distriktpolitikk i Norge. Men når man snakker om distriktpolitikk i EU, tenker man da på slike steder som Sandland, der det bor 140-150 mennesker? Loppa kommune har i dag et kjempemessig helsetilbud, helsepersonell har kontordager rundt omkring på småstedene, her er godt utbygd barnehage, fritidstilbud, 9-årig skole, i det hele tatt et godt og trygt offentlig tilbud til oss som bor i kommunen. Men de siste åra har vi sett at distriktspolitikken har fått vaklende bein å stå på i sammenheng med EU-tilpasninga. Ingen skal få meg til å tro at det vi har i dag blir opprettholdt under EUs vinger, å påstå det er å kaste blår i øya på folk.

- Du har drevet mye med fiskeindustri. Lytter du ikke til Fiskerinæringens Landsforening som sier at vi må inn for å få avsetning på fiskeproduktene? - Det er forbanna sprøyt at fiskeindustrien har noe avsetningsproblem, problemet er å få tak i nok fisk. Derfor er hovedspørsmålet ikke avsetninga men hvem som har kontrollen over ressursene og førstehåndsomsetninga. Dei få millionene det er snakk om i toll er småpenger mot de milliardene Norge må betale til EU. Norge har økt fiskeeksporten kraftig til EU før vi fikk EØS-avtalen. Den gir betydelige tollreduksjoner og står fast om vi sier nei til medlemsskap. Dessuten er det andre steder i verden som vil ha mat. Japan er nå i ferd med å bli en større importør av fisk enn EU. Energi og mat er mangelvarer i verden, det er ingen problem å få solgt. Vi skulle heller satse på å gi u-landa muligheter for å kjøpe mat. Men EU og USA er bare interessert i å flå dem. De er visst redde for at det skal bli for godt andre steder i verden. EU er ikke annet enn kapitalkreftenes råe spill mot befolkninga.

______________________________________________________________________

Fleire artiklar om EU
Til startsida

sveilund@online.no