Artikkel i Standpunkt - Finnmarksnummer november 1994

- Høyrefolk bør stemme nei!

Av Svein Lund

Mange, både på ja- og nei-sida tar det for gitt at Høyre-folk er ja-folk. Men meningsmålinger viser at blant Høyre-velgere i Nord-Norge er over halvparten enten EU-motstandere eller tvilere. - Jeg ser ingen motsetning mellom høyrepolitikk og å si nei til EU, sier Steinar Hardersen som snakker Høyres stortingsgruppe midt i mot, men absolutt ikke har noen planer om å forlate partiet Høyre.

Steinar Hardersen driver butikk i Alta og har nå i tillegg deltidsstilling som lærer på AMO-senteret, der han underviser i data. Han har vært leder for Alta handelssstandsforening og for Nord-Norge-Messa, og har også hatt tillitsverv i kommunepolitikken og i Høyre. I dag er han styremedlem i Nei til EU i Alta.

I 1972 var han sterkt i tvil om Norge burde gå inn i EF, og stemte ikke ved folkeavstemninga. Når han nå har bestemt seg for å stemme nei, er det ut i fra et klart høyrepolitisk grunnsyn. - Høyre har som grunnide at når bedrifter selv eier produksjonsmidlene og råvarene, gir det den beste verdiskaping og største innsats. Dersom vi går inn i EU må vi gi fra oss dagens konkurransefortrinn med selv å eie og forvalte våre ressurser. Det er ressursforvaltning saken dreier seg om.

- Høyre er tilhenger av et åpent marked. Men tilgangen til et slikt marked styres ikke bare av toll. Et marked består av kjøpere og selgere. Som selgere disponerer vi varer og ressurser som det er knapphet på. Og knapphet på en vare tilsier høyere pris på den. Derfor vil våre ressurser bli mer og mer verd. At distriktene i Norge har slike ressurser og verdiskaping har kanskje ikke blitt registrert i Høyres Hus i Oslo, hvor forøvrig medlemskapssøknaden til EU gikk svært fort for seg.

Som et bevis på at det ikke er tilgangen til EU-markedet som er det viktigste, nevner Hardersen at et år etter at EØS-avtalen opphevet toll på import av fiskeponner, legger Findus i Hammerfest ned 40 arbeidsplasser i slik produksjon for å flytte denne til Frankrike.

- Slik jeg ser det er EU den sosialdemokratiske måten å drive kapitalisme på, med knallhard sentralstyring. Hvorfor Høyre er med på det, forstår ikke jeg. Jeg er for fritt marked, men ikke politisk sentralstyring.

- Det er mange flere EU-motstandere i Høyre enn det de har gitt uttrykk for fra sentralt hold, avslutter Steinar Hardersen, Høyre-mannen i Alta som sier det han gjør er å utøve god høyrepolitikk og som gjerne utfordrer hvem som helst av Høyre-toppene til debatt om EU.

______________________________________________________________________

Fleire artiklar om EU
Til startsida

sveilund@online.no