< Er Norge medlem av EU?

Debattinnlegg i fleire aviser, november 1995

ER NORGE MEDLEM AV EU?

Alle vet jo at vi ikke er medlem av EU. At folkefleirtalet sa nei for et knapt år siden og regjeringa måtte krype til korset og trekke søknaden tilbake. Men likevel begynner vi å undre oss av og til, når man hører om alle direktivene fra Brussel som Norge må følge.

Her om dagen kom meldinga på Dagsrevyen om at moderat kjønnskvotering ikke lenger vil være tillatt i Norge. For det har de gamle menn i EU-domstolen sagt. Men hvorfor det da, vi er jo ikke medlem! Svaret er dessverre alt for enkelt: Vi er medlem av EØS. Denne utveksten på EU som blei markedsført som en utvida frihandelsavtale som skulle gi oss adgang til det store indre markedet, men ellers var helt uskyldig.

På område etter område får vi nå merke virkningene av EØS-avtalen: Vinmonopolet er i ferd med å bli pulverisert og vi venter bare på at EU-domstolen skal slå siste spikeren i kista til den norske alkoholpolitikken. EØS-avtalen har tvunget Norge til å godta flere tilsettingsstoffer i mat, flere av dem er allergiframkallende stoffer som blei forbudt i Norge på 70-tallet. ESA, EØS sitt overvåkingsorgan har krevd at den differensierte arbeidsgiveravgiften skal fjernes innen 1.1.1997. I dag er denne på 14.1% i byene i Sør-Norge mens den går ned til 0 i Nord-Troms og Finnmark. Oljedirektivet gjør at Norge ikke lenger kan prioritere norske selskaper ved arbeid på sokkelen. Lista kunne vært gjort mye lenger og nye eksempler dukker opp nesten hver dag. Regjeringa oppfører seg som om vi var medlem av EU og svelger det meste rått, ja ligger til og med foran og forsøker å tilpasse norske lover til EU før det kommer direktiver om det. Men av og til blir det tungt å fordøye sjøl for regjeringa, slik som dommen mot kjønnskvotering. Hva gjør de da? Jo i sin uendelige frekkhet serverer de svaret: Vi skulle vært medlem slik at vi kunne gått inn å påvirke. Tror de virkelig at de 17 gamle menn i EU-domstolen ville blitt tilhengere av likestilling om Norge hadde fått inn en dommer med? Vi ser i dag det Nei til EU sa før EØS-avtalen blei vedtatt: Dette er et alvorlig inngrep i Norges sjølstendighet og et rusjebane rett inn i EU. Det finnes bare en vei til å gjenvinne norsk sjølråderett: Vi må utnytte den ene store fordelen EØS har framfor EU: Vi kan melde oss ut.

Svein Lund

______________________________________________________________________

Fleire artiklar om EU


Til hovudsida.

Til startsida

sveilund@online.no