Innlegg i aviser i Finnmark, sendt 23.02.1994
Skrevet av Svein Lund, i avisa undertegna av Finnmark Nei til EU, samepolitisk utvalg v/ Marit Smuk Solbakk

EØS-avtalen rammer Finnmark

Norge er blitt medlem av EØS og etterhvert begynner følgene å gå opp for oss. Det som nå kommer fram viser mye av del motstanderne av avtalen advarte mot og som tilhengerne energisk benekta, pluss en del ting som knapt noen hadde trudd var mulig.

Utbyggingsstyret i Finnmark får beskjed fra Fiskeridepartementet at pga. EØS-avtalen kan man ikke lenger gi gjeldssanering til fiskeflåten. På område etter område ser vi at den nasjonale og lokale sjølråderetten vi hadde er i ferd med å forsvinne. Nylig kom det fram i avisa at når de videregående skolene i Finnmark skal kjøpe inn datautstyr, kan de ikke lenger handle hos den lokale forhandler. Nei, det må sendes ut på anbud pga. EØS- avtalen. Og hvis en forhandler i Portugal har det billigste tilbudet, må fylkeskommunen, bare ta det.

Også mange av dem som i fjor var de ivrigste EØS-tilhengeme begynner nå å få kalde føtter. En av dem er Høyre-ordfører Rian i Tromsø som protesterer mot at fraktutjevninga vil forsvinne som resultat av EØS-avtalen.

En annen er regjeringa sin nylig avgåtte samepolitiske rådgiver, Steinar Pedersen. I denne rolla reiste han i fjor på denne tida rundt i Finnmark og agiterte iherdig for EØS-avtalen. Nå er han tilbake som DNAa gruppeleder i Sametinget og går ut i avisene og advarer mot at EØS-avtalen kan gi alle borgere i EU og EFTA-land like rettigheter til innlandsfiske i Finnmark. Akkurat dette advarte Nei til EF mot i valgavisa som alle husstander fikk før valget. Dengang ville ikke Steinar Pedersen & Co høre på det øret. Nå tillater han seg å stille spørsmål til sametingsrådet, som hele tida har gått mot EØS-avtalen. I stedet burde han stille spørsmål til sitt eige parti, som har hovedansvaret for at EØS-avtalen blei kuppa igjennom. Vi ønsker Steinar Pedeisen velkommen etter i kritikken av EØS-avtalen, men hva med litt politisk skamvett?

Finnmark Nei til EU. Samepolitisk utvalg
Marit Smuk Solbakk


Til startsida

sveilund@online.no