Dát artihkal sámegillii

Artikkel i Ta Standpunkt, fylkesavis for Nei til EU i Finnmark, august 1993

Svein Lund

EF vil skade reindrifta

Vil EF-medlemsskap være til gode for reindrifta? Mange reindriftsssamer er usikre, og av lederne for de to reindriftsorganisasjonene er den ene for EF, mens den andre er mot. Rávdná Buljo i Guovdageaidnu er svært opptatt av hvilke virkninger EF-medlemsskap vil kunne få for reindrifta. Hun er sjøl oppvokst i reindrifta, har arbeidet ved reindriftas utviklingsselskap Bajos og er nå elev ved Samisk videregående skole og reindriftsskole. Rávdná har vært leder for SANS (Samisk ungdomsforbund) og nestleder i Norske Samers Riksforbund. Hun er styremedlem i Guovdageaidnu Nei til EF og medlem av det samepolitiske utvalget til Nei til EF i Finnmark. - Reindrifta er i en svært usikker situasjon i dag. Regjeringa har satt i gang omstillingsprogram for reindrifta, men de vet ikke hvordan de skal løse problemene. De vet ikke hvordan de må tilpasse reindrifta dersom Norge går inn i EF. Det vet ikke jeg heller, men jeg kan ikke se noen fordeler med EF-medlemsskap for reindrifta.

- Det er skremmende at ikke reindriftsorganisasjonene ikke grundigere har undersøkt hvilke konsekvenser EF-medlemsskap kan få for reindrifta. NRLs leder har sagt at EF kan gi gode markedsmuligheter for reinkjøtt. De som kjenner EF-markedet vet at der er det mye billig kjøtt, også slikt kjøtt som tilvarer reinkjøtt. Sjøl om vi kan ønske oss gode kjøttpriser som kan bedre inntekta, så er det likevel markedet som bestemmer prisene, særlig når det i EF ikke er lov å gi produksjonsstøtte, som det i dag er vanskelig å klare seg uten. Vi vet også at om Norge, Sverige og Finland går inn i EF må de "harmonisere" eller ensrette reindriftspolitikken. I dag er det svært store forskjellar på reindriftspolitikken i de nordiske landa, og ingen vet hva som kan bli resultatet. Naturen vår er svært sårbar, og reindrifta er allerede i en vanskelig situasjon ettersom naturen er overbelasta og mye er ødelagt. EF-medlemsskap vil legge naturen ennå åpnere for at andre kan bruke den og trenge bort de som alltid har levet av naturen her.

- Det er skremmende at regjeringa ønsker å føre Norge inn i EF før samerettsutvalget er ferdig med arbeidet sitt. Når regjeringa har oppnevntr et slikt utvalg har de jo innrømt at det ikke er sikkert hvem som har retten til land og vann i Finnmark. Hvordan kan de da åpne dette området for Efs markedskrefter?

- Men om det blir en egen samisk region innafor EF, vil ikke dette kunne gi et vern for samene? - Vi vet hvor lite regjeringene får bestemme i EF. Det er mer enn vanskelig nok å få godkjenning for noen slags samisk sjølstyre i Norge. Hvem kan tru at det vil være lettere i EF?

____________________________________________________________


Til hovudsida.

sveilund@online.no